Plán vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2016

Plán vývozu komunálneho a separovaného zberu na rok 2016 v obci Ratkovo nájdete tu: Plán 2016

Uložiť odkaz do záložiek.