Správa auditora za rok 2015

Správu od nezávislého auditora je možné si prečítať tu.

Uložiť odkaz do záložiek.