Zverejňovanie

Rozpočet:
Návrh-rozpočtu-2017 – výdavky (*.xlsx)
Návrh-rozpočtu-2017 – príjmy (*.xlsx)
Návrh rozpočtu na rok 2016

Zmluvy:
Zmluva DPO SR dotácia 2017
Zmluva archívna spoločnosť
Zmluva Mrváň cesta Prielohy
Kúpna zmluva Tvarožný Jano – Peter Volna – Kolková Monika
Zmluva osvetlenie verejne obstarávanie
DATA centrum dodatok č.1
Zmluva VODAKAN vodovod
Zmluva Brantner elektro
 – Dodatok k Zmluve Brantner elektro č.1
Zmluva Sporiteľňa
 – Obchodné podmienky – Sporiteľňa (.rar)
Zmluva dotácia DHZ
Kúpna zmluva pozemky cesta Prielohy
 – Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve cesta Prielohy
Zmluva dotácia ŽSK
Zmluva AVE sk

Dohoda-Bella
DEUS
BRANTNER
MADE č. 2
MADE č. 1

Uznesenia:
Uznesenie-č. 7/2017 a Zápisnica z 13.10.2017
Uznesenie č. 6/2017 a Zápisnica z 30.06.2017
Uznesenie č. 5/2017 a Zápisnica z 14.06.2017
Uznesenie č. 4/2017 a Zápisnica z 31.05.2017
– príloha: Ministerstvo životného prostredia rozklad k D1 č.1
príloha: Ministerstvo životného prostredia- ozklad k D1 č. 2
Uznesenie č. 3/2017 a Zápisnica z 21.04.2017
Uznesenie č. 2/2017 a Zápisnica z 24.03.2017
Uznesenie č. 1/2017 a Zápisnica z 15.02.2017

Uznesenie č. 8/2016 a Zápisnica z 28.12.2016
Uznesenie č. 7/2016 a Zápisnica z 22.11.2016
Uznesenie č. 6/2016 a Zápisnica z 17.10.2016
Uznesenie č. 5/2016 Zápisnica z 16.09.2016 
Uznesenie č. 4/2016 a Zápisnica z 28.06.2016 
Uznesenie č. 3/2016 a Zápisnica z 26.05.2016
Uznesenie č. 2/2016 a Zápisnica z 18.03.2016
Uznesenie č. 1/2016 a Zápisnica z 05.02.2016

Uznesenie č. 12/2015
Uznesenie č. 11/2015
Uznesenie č. 10/2015 
Uznesenie č. 9/2015
Uznesenie č. 8/2015
Uznesenie č. 7/2015
Uznesenie č. 6/2015
Uznesenie č. 5/2015
Uznesenie č. 4/2015
Uznesenie č. 3/2015
Uznesenie č. 2/2015
Uznesenie č. 1/2015

Všeobecné záväzné nariadenie:
VZN 2/2016 o odpadoch
VZN o daniach 2015
VZN náhr.zasob
VZN o poplatkoch

Návrhv VZN odpad 2016

Záverečný účet
Za rok 2016
Za rok 2015
Za rok 2014