20. apríla 2014

Kontakt

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK 16.00. – 18.00 hod
STREDA       16.00. – 18.00 hod
PIATOK        16.00. – 18.00 hod
(Podľa potreby občanov)


ADRESA:
Bez názvu

Obecný úrad
Ratkovo 63
038 54 Krpeľany
IČO: 00316865
DIČ : 2020594939
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0351564043/0900

TEL. ČÍSLO:
+421 43 429 51 68
+421 908 940 306

E-MAIL:
obec@ratkovo.sk
starosta@ratkovo.sk

STAROSTA:
PhDr. Rastislav Frkáň
Ratkovo 75
038 54 Ratkovo